Archive | March 2016

A Climate of Fear: The Real Davao

by Teller of Truth (Cynthia Patag)
March 23, 2016

3 to 6 months na pagsugpo sa Kriminalidad sa buong bansa ay pangakong pagyayabang lang na imposibleng mangyari dahil ang Davao mismo ay hindi ligtas sa mga banta ng kriminalidad.

Patunay dito ang leak na lumabas mula sa loob ng Davao City Hall na nagbunyag sa malalang Sistema sa Davao. Ito ay ang patungkol sa corruption at droga. Heto ang mga sumusunod:
Read More…

Advertisements